Giới thiệu - TỔNG CÔNG TY CAO SU-NHỰA THANH BÌNH

TỔNG CÔNG TY CAO SU-NHỰA THANH BÌNH

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH CỬU LONG

 

Ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức

tỉnh Long An

 

Công ty TNHH Cửu Long (gọi tắt là DELTACO) được thành lập năm 2008 và hoạt động trong lĩnh vực tái chế cao su. Tận dụng nguồn cao su thừa lấy từ nhiều công đoạn khác nhau trong khâu sản xuất như bavia, hàng thứ phẩm, Công ty Cửu Long thực hiện công tác nghiền và sản xuất thành cao su tái sinh. Ngoài việc tận dụng được nguồn nguyên vật liệu, việc này đồng thời giúp cho chúng tôi giảm thiểu được lượng chất thải ra ngoài môi trường. Cũng như Công ty Phú Thọ, Công ty Cửu Long hiện chỉ hoạt động chủ yếu trong việc hỗ trợ sản xuất cho các công ty sản xuất cao su thành phẩm trong hệ thống.